FOREWORD FROM THE AUTHOR

I describe myself as a Muslim Activist, but more on the transformational context. I hate war or any form of violent act done against my person, loved ones, friends and helpless people by those who use their political power for terrorism. I write for peace and I shall always initiate any form of positive transformation in my own social, cultural and political milieu.

Ako po ay isang manunulat ng katotohanan at kapayapaan. Hangad ko po na maiugnay ang aking diwa sa positibong pamamaraan. Lahat po ng artikulong nababasa ninyo dito sa aking blog ay mga orihinal kong katha at ipinagbabawal ko ang pagkopya at paggamit ng mga ito ng walang PERMISO mula sa akin. ALL RIGHTS RESERVED.

PAUNAWA: Lahat ng patalastas (advertisements) na nakasaad sa blog na ito ay mula sa Googles.

Popular Posts

Monday, December 29, 2008

Ako po ay...

Lubos ko pong kilala ang aking sarili. Doon po sa hindi ako kilala, nais ko pong ilantad ang aking pagkatao.

Sabi nila ako ay matapang, subali't may malambot po akong puso. Madaling maawa at bukas sa gustong makipagkaibigan. Palaban daw po ako at walang inuurungan lalu't-lalo na pag ako ay lantarang inuunahan. Sabi nga nila ay tigre daw sa labanan pero mabait naman na kaibigan.

Siguro nga. Ayaw ko ng panlalamang. Ayoko ng pang-aapi. Ayoko rin ng mga mayayabang.

Subali't ang ayaw ko sa lahat ay bastos ang ugali at walang paggalang sa kapwa.

Prangka po ako. Ayoko ng paikot-ikot na salita.

Hindi po ako mahilig sa night life o sosyalan. Tama na sa akin na makasama ko ang aking pamilya sa mahahalagang okasyon. Bawal po sa akin ng pumunta ng bar o ibalandra ang sarili kung saan-saan. Iyan po ang pangaral ng aking ama at ina.

Hindi po ako moralista dahil may sarili naman akong mga kamalian na tanggap ko at hindi itatago. Wala po akong skeleton sa aking kabinet dahil hindi po ako takot ilantad ang multo sa buhay ko kung sakaling meron man.

Bakit naman ako magpa-hipokrita? Sarili ko lamang ang aking lolokohin.


No comments: