FOREWORD FROM THE AUTHOR

I describe myself as a Muslim Activist, but more on the transformational context. I hate war or any form of violent act done against my person, loved ones, friends and helpless people by those who use their political power for terrorism. I write for peace and I shall always initiate any form of positive transformation in my own social, cultural and political milieu.

Ako po ay isang manunulat ng katotohanan at kapayapaan. Hangad ko po na maiugnay ang aking diwa sa positibong pamamaraan. Lahat po ng artikulong nababasa ninyo dito sa aking blog ay mga orihinal kong katha at ipinagbabawal ko ang pagkopya at paggamit ng mga ito ng walang PERMISO mula sa akin. ALL RIGHTS RESERVED.

PAUNAWA: Lahat ng patalastas (advertisements) na nakasaad sa blog na ito ay mula sa Googles.

Popular Posts

Saturday, December 27, 2008

Muslims..Kung ikaw ay isang dayo lamang at walang kaalaman ukol sa kultura ng mga Muslim, tiyak magugulat ka dahil mali ang narinig mong balita na kami raw mga Muslims ay laging gusto ng giyera o mahilig ng basag-ulo.

Kung meron man po kayong alam na mga Muslims na basagulero, sila po ay hindi bumubuo ng buong papulasyon ng mga Muslims sa Mindanao. Ganyan lamang po talaga. Maraming mayayabang kapag nasa puwesto. Ako po ay naniniwala na lahat ng tao ay may pantay-pantay na karapatan. Ang pang-aabuso o panlalamang sa kapwa ay malaking kasalanan sa Diyos, ikaw man ay Muslim o hindi. Ako po ay laging panig sa inaapi kahit na ang nang-aapi ay kapwa ko Muslim.

May mga nagsasabi pa na ang mga Muslim daw sa Mindanao ay may buntot at walang alam sa mundo. Naku naman po, iyan ay malaking insulto. Magbasa po kayo at alamin ang totoo. Mukhang iyong may ganyang paniniwala ang lumalabas na walang kamuwang-muwang sa mundo.

Marami po sa amin ang may mataas na pinag-aralan. Marunong makisalamuha sa kapwa at irespeto ang karapatan ng iba.

Ang Mindanao po ay ina ng lahing hindi nagpasakop sa mga banyaga. Iyan ang katunayan kaya abot langit ang ngitngit ng mga kano at mga espanyol dahil hindi sumuko ang lahi namin kahit ano pa ang hirap na aming dinanas. Kaagapay ng ganyang kagitingan ay ang mga bayani ng ating bayan tulad ni Andres Bonifacio, Jose Rizal, Gabriela Silang at marami pang iba.

Subalit sayang at hanggang ngayon ay nakagapos pa rin ang ating lahi bilang Filipino sa mga banyaga.

No comments: