FOREWORD FROM THE AUTHOR

I describe myself as a Muslim Activist, but more on the transformational context. I hate war or any form of violent act done against my person, loved ones, friends and helpless people by those who use their political power for terrorism. I write for peace and I shall always initiate any form of positive transformation in my own social, cultural and political milieu.

Ako po ay isang manunulat ng katotohanan at kapayapaan. Hangad ko po na maiugnay ang aking diwa sa positibong pamamaraan. Lahat po ng artikulong nababasa ninyo dito sa aking blog ay mga orihinal kong katha at ipinagbabawal ko ang pagkopya at paggamit ng mga ito ng walang PERMISO mula sa akin. ALL RIGHTS RESERVED.

PAUNAWA: Lahat ng patalastas (advertisements) na nakasaad sa blog na ito ay mula sa Googles.

Popular Posts

Sunday, January 11, 2009

Huling hininga...

Isang inang nagpapaalam sa kanyang pinakamamahal na anak. Ang kanyang huling hininga ay mga salita ng pamamaalam. Kung ikaw ay isang ina na katulad niya ay tiyak na tatagos sa puso mo ang imaheng ito.

Isa ito sa mga larawan na kumakatay sa puso ko. E-mail ito mula sa isang kaibigan.

Gusto kong tumulong pero sino ba ako na may magagawa para sa kanila. Ano ba ang kaya kong ibigay samantalang napakalayo ko sa kanila. Sa pamamagitan marahil ng pagsusulat ay ipagsisigawan ko ang aking damdamin.


PLEASE STOP THE WAR IN PALESTINE! Please pity the innocent victims caught in the crossfire. They are mostly innocent children and mothers.

To have a glimpse of what is happening in Gaza, here is a photo of a dying mother with her son in Palestine.

No comments: