FOREWORD FROM THE AUTHOR

I describe myself as a Muslim Activist, but more on the transformational context. I hate war or any form of violent act done against my person, loved ones, friends and helpless people by those who use their political power for terrorism. I write for peace and I shall always initiate any form of positive transformation in my own social, cultural and political milieu.

Ako po ay isang manunulat ng katotohanan at kapayapaan. Hangad ko po na maiugnay ang aking diwa sa positibong pamamaraan. Lahat po ng artikulong nababasa ninyo dito sa aking blog ay mga orihinal kong katha at ipinagbabawal ko ang pagkopya at paggamit ng mga ito ng walang PERMISO mula sa akin. ALL RIGHTS RESERVED.

PAUNAWA: Lahat ng patalastas (advertisements) na nakasaad sa blog na ito ay mula sa Googles.

Popular Posts

Friday, January 16, 2009

Islam: Ang Katotohanan
Ano ba ang katotohanan sa Islam? Digmaan ba ang puso ng Islam?

Hindi po.

Subali't maraming kritiko ng Islam ang nagpapalaganap ng maling paniniwala ukol sa kahulugan ng Islam. Isang halimbawa nito ay ang masugid na kritiko ng Islam sa India na si Arun Shourie na sumulat ng talata sa kanyang aklat na may pamagat na ‘The World of Fatwahs’ sa pahina 572, ukol sa bersikulo nuwebe (9), kapitulo lima (5) o chapter 5, verse 9 ng Surah Taubah ng banal na Qur'an.

Ito ay ginagamit sa maling paraan upang magpalaganap ng salungat na pananaw ukol sa relihiyon na Islam.

Isa si Shourie na ginagamit ang talatang ito upang sirain ang imahe ng Islam. Sa lubos na nakakaintindi sa buong kapitulo 5 at bersikulo 6, ay lantarang mapapansin na tanging bersikulo 9 lamang ang nabanggit ni Shourie at HINDI NIYA binangit sa kanyang mga akda ang bersikulo 6 ng Surah Taubah.

Marami pa ang may ganitong mapanirang puri sa Islam ang gumagamit sa bersikulo 9 upang sirain ang Islam at ipakita sa karamihan na ang Islam ay isang relihiyon para sa pagdanak ng dugo o pakikipagdigma.

Heto po ang nakasaad sa bersikulo 9:

" Kill the mushriqeen (pagans, polytheists, kuffar) where ever you find them" (patayin ang mga hindi naniniwala sa ating pananampalataya)".

Kung bukod tanging bersikulo lamang na ito ang gawing mong basehan sa iyong pang-unawa ukol sa relihiyon na Islam, tiyak nga namang iisipin mo na lahat ng hindi Muslim ay kaaway ng relihiyong Islam.

Mali. Maling-mali.


Upang maintidihan ng buod ang talata ng "Surah Taubah" (Al Qur'an chapter 5, verse 9) ay mahalagang basahin mula bersikulo uno ng nasabing surah. Ang mga galit sa Islam ay hindi binabanggit ang PINAKA-BUOD ng nasabing surah, ito ay ang bersikulo 6 ng Surah Taubah.

Alam ba ninyo na ang bersikulo 9 ay naitala dahil sa pangyayari sa panahong yaon? Nagmula sa isang pangyayari na sangkot ang mga Muslim at Mushriqs (pagans) sa Mecca. Ang dalawang grupo ay nagkaroon ng isang pagkakaunawaan ukol sa pagpapatupad ng kapayapaan sa Makkah o Mecca. Subali't ito ay tahasang niyurakan ng mga Mushriqs kaya nagbigay ng taning na apat na buwan ang mga Muslims upang magbago ang mga Mushriqs at yakapin ang kasunduan para sa kapayapaan.

Naitala ang bersikulo 9 upang bigyan ng lakas loob ang mga mandirigmang Muslim noon na ipagtanggol ang kanilang paniniwala. Ang pagtatanggol sa Islam ay hindi bunga ng kapusukan kung hindi pagtutuwid sa maling pamamaraan noong panahong yaon ng mga Mushriqs.

Eto ang pinakamahalagang bahagi ng bersikulo 6 na HINDI MAN LANG BINABANGGIT ng mga ayaw sa Islam. Bakit? Sapagka't ito ang MAGBUBUKAS NG KATOTOHANAN na ang Islam ay isang relihiyon ng kapayapaan.

Narito ang isanasaad ng nasabing bersikulo 6, kapitulo 5 sa wikang Ingles:

If one amongst the pagans ask thee for asylum, grant it to him, so that he may hear the word of Allah; and then escort him to where he can be secure that is because they are men without knowledge." [Al-Qur’an 9:6]


Nakasaad sa nasabing bersikulo ang salitang pagpapatawad at kapayapaan dahil ayon dito ay dapat ibigay ng isang Muslim ang kapayapaan sa isang kaaway kapag ito ay humingi ng patawad at samahan pa ito sa isang payapa at panatag na lugar.

Walang salita na nagsasaad ng pagpatay sa isang kaaway kahit ito na ay humihingi ng tawad.

Naiintidihan ko kung bakit ang nasabing bersikulo ay hindi ginagamit sa paliwanag ng mga kritiko ng Islam..dahil ito nga naman ay magpapatunay na salungat sa kanilang mga itinuturo ang diwa ng Islam na nakasaad sa Holy Qur'an at lalabas na ang Islam ay isang relihiyon para sa kapayapaan.

4 comments:

Aihara Ramintessah Sanchez said...

I understand your point sis.Maraming tao na ginagamit ang relihiyon para maisulong ang mga pansariling layunin. Ang nakakalungkot isipin ay ang mga taong ngpapabiktima sa mga ganitong uri ng tao. Mahalaga sa isang tao ang mgkaroon ng isang mapanuring isipan na handang pagaralan ang mga dapat paniwalaan ayon sa mga nababasa at naririnig sa kapaligiran.

Bai Maleiha B. Candao said...

Tama ka...mahalaga pa rin ang pagiging mapanuri sa detalye ng mga kaganapan sa ating kapaligiran. :)

confused? said...

thanks for the enlightenment.

would you please help me with my homework regarding Islam?

the question is: Kung ang Islam ay relihiyong naghahandog ng kapayapaan, sa iyong palagay, bakit minsan nasasangkot ang ibang Muslim sa alitan at digmaan sa kasalukuyang panahon?

thank you. first year high school po ako.

BAI MALEIHA B. CANDAO said...

Tanong mo: Kung ang Islam ay relihiyong naghahandog ng kapayapaan, sa iyong palagay, bakit minsan nasasangkot ang ibang Muslim sa alitan at digmaan sa kasalukuyang panahon?

Alam kong ang sagot sa tanong mo ay maaaring mong makuha sa internet, at dahil sa ninais mong magmula sa akin ang pagpapaliwanag ay tinatanggap ko.

Sana lamang sa susunod ay bukas ang profile mo sa blogger dahil hindi ko tinatanggap ang mga komento na walang sapat na pagkakilanlan sa pinagmulan.

Ang sagot sa tanong mo ay simple lang:
DAHIL TULAD NG IBANG RELIHIYON, ang ibang mga Muslim ay hindi perpekto at may mga maling paniniwala sa konsepto ng Islam.

Ang mali ng iilang Muslim ay hindi mali ng Islam.

May mga adhikain na hindi itinutulak ang karahasan kung hindi pagsulong sa karapatan ng mga Bangsamoro Muslim lalong-lalo na sa Mindanao. Ang ugat ng mga adhikain na ito au dulot ng sobrang pagmamalabis sa karapatan ng aking mga kapatid na Muslim.

Ang Islam ay para sa kapayapaan subali't karapatan ng kahit sino man, Muslim man o hindi na ipagtanggol ang kanilang karapatan.