FOREWORD FROM THE AUTHOR

I describe myself as a Muslim Activist, but more on the transformational context. I hate war or any form of violent act done against my person, loved ones, friends and helpless people by those who use their political power for terrorism. I write for peace and I shall always initiate any form of positive transformation in my own social, cultural and political milieu.

Ako po ay isang manunulat ng katotohanan at kapayapaan. Hangad ko po na maiugnay ang aking diwa sa positibong pamamaraan. Lahat po ng artikulong nababasa ninyo dito sa aking blog ay mga orihinal kong katha at ipinagbabawal ko ang pagkopya at paggamit ng mga ito ng walang PERMISO mula sa akin. ALL RIGHTS RESERVED.

PAUNAWA: Lahat ng patalastas (advertisements) na nakasaad sa blog na ito ay mula sa Googles.

Popular Posts

Monday, January 5, 2009

Kasal-kasalan


Bata,bata..paano ka ginawa? Simpleng tanong subali't may kumplikasyon. Ito ay karaniwan ng umiikot sa mga usap-usapan ng mga kabataan, kasabay nito ang pagnanais nilang magmadali na maging isang ama at ina. Akala yata nila ay ganoon lang kadali ang buhay. Gumawa ng bata at maging maligaya. Mahihilo lamang sila pag nabatid nila na mas masalimuot ang buhay may pamilya lalu't-lalo na kapag ang papasok sa ganitong estado ay mga menor de edad at nais lamang magrebelde sa pamilya.

Ang mga kabataan nga naman, laging makikitid ang pananaw sa buhay dahil nga sa kanilang kakulangan sa karanasan na maaaring magturo sa kanila at magparamdam sa pait ng bawa't maling desisyon. Adbenturismo at ang pagiging malikhain ng kanilang murang kaisipan ay madalas nawawala sa direksiyon. Kaya mahalaga ang gabay ng kanilang mga magulang.

Sa bawa't tanong ukol sa paggawa ng isang sanggol ay may kaakibat na responsibilidad sa gagawa. Ang bagong buhay na iyong nilikha ay umaasa ng hustisya sa buhay na dapat mong ipagkaloob bilang isang magulang. Karapatan ng isang bata na mamuhay ng may laya at kaligayahan sa isang tahimik at mapayapang pamayanan.

Bata, bata...huwag ka sanang magmadaling maging isang ama sa murang gulang pa lamang. Magsinop, maypunyagi at higit sa lahat, palawigin pa ang kaalaman at karanasan sa buhay upang maging handa sa ano mang pagsubok na daratal sa iyong buhay.

No comments: