FOREWORD FROM THE AUTHOR

I describe myself as a Muslim Activist, but more on the transformational context. I hate war or any form of violent act done against my person, loved ones, friends and helpless people by those who use their political power for terrorism. I write for peace and I shall always initiate any form of positive transformation in my own social, cultural and political milieu.

Ako po ay isang manunulat ng katotohanan at kapayapaan. Hangad ko po na maiugnay ang aking diwa sa positibong pamamaraan. Lahat po ng artikulong nababasa ninyo dito sa aking blog ay mga orihinal kong katha at ipinagbabawal ko ang pagkopya at paggamit ng mga ito ng walang PERMISO mula sa akin. ALL RIGHTS RESERVED.

PAUNAWA: Lahat ng patalastas (advertisements) na nakasaad sa blog na ito ay mula sa Googles.

Popular Posts

Tuesday, January 13, 2009

KredibilidadAno ba ang kredibilidad? Ito ba ay pagkain? Ito ba ay salitang walang laman? Ito ba ay mahalaga para sa iyo?

Ang tamang sagot ay sabihin na ito ay mahalaga para sa isang tao na may prinsipyo. Salungat naman ito sa taong nabubuhay ng walang direksiyon. Walang pakialam sa mundo. Karamihan sa atin ay nangangailangan nito lalo't lalo na kapag ang adhikain mo ay irespeto ng iba ang iyong pagkatao.

Nabibili ba ang kredibilidad? Hindi pero maaaring ibahagi ng libre mula sa puso. Kahit masalapi ka pero kapag wala kang kredibilidad, talunan ang labas mo sa karamihan. Kahit sino ka pa sa palagay mo, wala ka pa ring kuwenta kapag wala kang kredibilidad.

Paano malalaman na ang tao ay may kredibilidad? Simple lang: hindi sinungaling. Kapag sinabi niya, gagawin niya. Sa simpleng pananalita, hindi plastik. Totoo ang kanyang mga sinasabi at tumutugma sa kanyang paninindigan ang kanyang pamumuhay.

Kapag may nasilip kang butas sa pahayag ng isang tao at sa uri ng kanyang pamumuhay, tiyak ay susukatin mo ang kanyang pagkatao.

Halimbawa: may isang peryodista na binobola ang kanyang mambabasa na siya ay nagpapahayag ng puro katotohanan lamang pero sa likod ng kanyang isinusulat ay puro kasinungalingan dahil nasa buwanang pasahod pala siya ng isang pulitiko. Wala siyang kredibilidad at karapatan magsulat at sabihing totoo lamang ang kanyang akda.

Isa pang halimbawa ay kapag ang isang peryodista ay galit sa isang pulitiko, at gagamitin niya ang kanyang espasyo para dungisan ang karangalan nito. Ang galit niya ay magbibigay ng hindi balanseng pagpapahayag ng saloobin kaya walang kredibilidad ang punto niya dahil ang motibo niya ay paghihiganti.

Ang peryodiko ay talaan ng mga totoong pangyayari sa buhay at dapat walang halong emosyon. Hindi ito personal blog na puwedeng maging talaan ng emosyon. Ang peryodiko ay dapat na sinusulat sa porma ng balita at walang dapat kinikilingan.

Katulad din iyan ng panunungkulan sa pamahalaan. Dapat may paninindigan sa bawa't salitang bibitiwan.

No comments: