FOREWORD FROM THE AUTHOR

I describe myself as a Muslim Activist, but more on the transformational context. I hate war or any form of violent act done against my person, loved ones, friends and helpless people by those who use their political power for terrorism. I write for peace and I shall always initiate any form of positive transformation in my own social, cultural and political milieu.

Ako po ay isang manunulat ng katotohanan at kapayapaan. Hangad ko po na maiugnay ang aking diwa sa positibong pamamaraan. Lahat po ng artikulong nababasa ninyo dito sa aking blog ay mga orihinal kong katha at ipinagbabawal ko ang pagkopya at paggamit ng mga ito ng walang PERMISO mula sa akin. ALL RIGHTS RESERVED.

PAUNAWA: Lahat ng patalastas (advertisements) na nakasaad sa blog na ito ay mula sa Googles.

Popular Posts

Sunday, January 4, 2009

Pigil..Gusto kong sumigaw sa galit. Pero alam kong hindi tama kahit alam kong karapatan kong ilabas ang aking saloobin. Galit ako subali't nirerespeto ko ang aking ama na huwag muna ako magsalita. Masuwerte ang mga taong ito at mabait ang aking ama. Kung ako lang, lalabas at lalabas ang lahat ng katotohanan.

Hindi ko lang alam hanggang kelan ako magpipigil. Kontralado ko ang aking emosyon para sa aking ama. Subali't tayo ay may kasabihan, kapag nagpipigil lalong nanggigigil. Huwag lang sana dumating sa punto na hindi ko na kakayanin.

No comments: