FOREWORD FROM THE AUTHOR

I describe myself as a Muslim Activist, but more on the transformational context. I hate war or any form of violent act done against my person, loved ones, friends and helpless people by those who use their political power for terrorism. I write for peace and I shall always initiate any form of positive transformation in my own social, cultural and political milieu.

Ako po ay isang manunulat ng katotohanan at kapayapaan. Hangad ko po na maiugnay ang aking diwa sa positibong pamamaraan. Lahat po ng artikulong nababasa ninyo dito sa aking blog ay mga orihinal kong katha at ipinagbabawal ko ang pagkopya at paggamit ng mga ito ng walang PERMISO mula sa akin. ALL RIGHTS RESERVED.

PAUNAWA: Lahat ng patalastas (advertisements) na nakasaad sa blog na ito ay mula sa Googles.

Popular Posts

Saturday, January 3, 2009

PrediksiyonPrediksiyon

Maraming lumalabas na prediksiyon ng mga manghuhula ukol sa kapalaran ng bawa't isa sa atin ayon sa araw ng ating kapanganakan. Napanood ko sa telebisyon at nabasa ko sa diyaryo ang mga nakatala ukol sa aking birth sign na "Taurus". Bawal po sa Islam ang naniniwala sa astrolohiya at hula. Dahil ang pananalig ay dapat nakatuon sa poong lumikha at hindi sa siyensiya o sa hula ng ibang tao.

Gawin na lang po nating gabay ang mga ito bilang mga isyu na ating tignan sa ating pagkatao ng ating mapagsino ang klase ng pag-uugali meron tayo. Meron po akong mga kilala na nalulungkot kapag naibalita na ang kanilang birth sign ay mamalasin.

Marami din po akong kilala na masuwerteng-masuwerte noong nakaraang taon sa kabila ng salungat na hula tungkol sa kanila.

Iyan po ang katotohanan ng buhay. Hindi lahat ng bagay na ating nababasa, nakikita at naririnig sa media na ukol sa prediksiyon ng buhay ay tama. Kaya nga po mayroon tayong sariling pag-iisip upang gabayan tayo sa wastong pagmumuni-muni.No comments: