FOREWORD FROM THE AUTHOR

I describe myself as a Muslim Activist, but more on the transformational context. I hate war or any form of violent act done against my person, loved ones, friends and helpless people by those who use their political power for terrorism. I write for peace and I shall always initiate any form of positive transformation in my own social, cultural and political milieu.

Ako po ay isang manunulat ng katotohanan at kapayapaan. Hangad ko po na maiugnay ang aking diwa sa positibong pamamaraan. Lahat po ng artikulong nababasa ninyo dito sa aking blog ay mga orihinal kong katha at ipinagbabawal ko ang pagkopya at paggamit ng mga ito ng walang PERMISO mula sa akin. ALL RIGHTS RESERVED.

PAUNAWA: Lahat ng patalastas (advertisements) na nakasaad sa blog na ito ay mula sa Googles.

Popular Posts

Thursday, February 5, 2009

Kuwentong Kano


Dalawang mukha ng pagbabago ang ipinakita ng pagkahalal kay President Barack Obama. Una, ang pagbabago na nais makamtan ng mga kano ukol sa labanan ng mga black at white communities. Matalino si Obama at naninindigan siya laban sa paglabag sa karapatang-pantao.

Totoo man ito o hindi, may ilan na hati sa kanyang paninindigan, lalu't lalo na ukol sa naging labanan sa Gaza strip dahil nagwika raw siya ng pagpapanig para sa Israel.

Pangalawa, ay ang polisiya niyang hindi susundan ang mga madugong yapak ng dating presidente ng Estados Unidos na si George W. Bush.


Sana ang mga ito ay hindi magbabago sa paglipas ng mga taon. Tutugunan kaya ni Obama ang pangangailangan ng lahat ng sektor, hindi lamang sa kanyang bansa kung hindi maging sa ibang mahihirap na bansa tulad ng Pilipinas na umaasa sa liderato niya?

Maaga pa upang husgahan ang kanyang magagawa dahil wala pa siyang naipapakita na bunga ng kanyang pamamalakad. Subali't hindi maiiwasan na karamihan sa mga tao na nagmamatyag sa kaganapan sa labas at loob ng Estados Unidos, lalo na ang mga Muslims sa Mindanao, ay umaasa na hindi siya tutulad kay Presidente Bush na tingin sa lahat ng Muslim ay terrorista.

Marami pang dapat tignan sa bagong rehimen ni Obama. Paano siya tatayo sa usaping pangkapayapaan sa Mindanao sa pagitan ng gobyerno at ng Moro Islamic Liberation Front (MILF)?

Noong nakaraang pasinaya sa kanyang pag-upo bilang pangulo ay iniwasan ni Obama na imbitahin ang mga puno ng iba't-ibang bansa at kasama na diyan si Pangulong Arroyo. Ano ang dahilan ni Obama sa naturang desisyon? Hanggang ngayon ay lantaran pa rin ang kanyang pag-iwas kay Presidente Arroyo.

Ating obserbahan ang mga kaganapan sa ating kapaligiran.

Magmatyag at maging mapanuri.


(Imahe ni Obama ay hango rito.)

No comments: