FOREWORD FROM THE AUTHOR

I describe myself as a Muslim Activist, but more on the transformational context. I hate war or any form of violent act done against my person, loved ones, friends and helpless people by those who use their political power for terrorism. I write for peace and I shall always initiate any form of positive transformation in my own social, cultural and political milieu.

Ako po ay isang manunulat ng katotohanan at kapayapaan. Hangad ko po na maiugnay ang aking diwa sa positibong pamamaraan. Lahat po ng artikulong nababasa ninyo dito sa aking blog ay mga orihinal kong katha at ipinagbabawal ko ang pagkopya at paggamit ng mga ito ng walang PERMISO mula sa akin. ALL RIGHTS RESERVED.

PAUNAWA: Lahat ng patalastas (advertisements) na nakasaad sa blog na ito ay mula sa Googles.

Popular Posts

Thursday, March 12, 2009

Kumusta Ka Na?

Kumusta ka na?
Ikaw pa rin ba iyong burara
Kalat dito kalat doon
sabog yata ang iyong dinamita
Para kang bomba
Laging sabog ang dinadaananKumusta ka na?
Salamat sa iyong paglisan
Lumaya ako sa isang katangahan
Salamat na lang at di ako napabilang
sa listahan ng iyong mga biktima..


Kumusta ka na?
Mamamatay-tao ka pa rin ba?
Paano na ang mga bangkay
Sa ibaba ng iyong hagdanan
Hindi ka ba minumulto?
Ng iyong agnas na bangkay?


Kumusta ka na?
Ayaw ko ng malaman.

No comments: