FOREWORD FROM THE AUTHOR

I describe myself as a Muslim Activist, but more on the transformational context. I hate war or any form of violent act done against my person, loved ones, friends and helpless people by those who use their political power for terrorism. I write for peace and I shall always initiate any form of positive transformation in my own social, cultural and political milieu.

Ako po ay isang manunulat ng katotohanan at kapayapaan. Hangad ko po na maiugnay ang aking diwa sa positibong pamamaraan. Lahat po ng artikulong nababasa ninyo dito sa aking blog ay mga orihinal kong katha at ipinagbabawal ko ang pagkopya at paggamit ng mga ito ng walang PERMISO mula sa akin. ALL RIGHTS RESERVED.

PAUNAWA: Lahat ng patalastas (advertisements) na nakasaad sa blog na ito ay mula sa Googles.

Popular Posts

Thursday, March 19, 2009

May Bukas Pa

Ako po ay isang masugid na tumatangkilik sa isang soap opera sa telebisyon na ang pamagat ay"May Bukas Pa". Ito ay ginagampanan ng isang karakter ng isang bata na ang pangalan ay si "Santino".

Maganda ang aral na naibibigay nito dahil ito ay nanghihikayat ng taimtim at buong pagsamba sa poong maykapal.

Ang buod ng kuwento ay umiikot kay Santino, ulila sa magulang at inampon ng mga pari matapos itong mapulot ng isang matandang lalaki na kusang hinatid ang sanggol sa simbahan.

Dahil lumaki na may taimtim na pananampalataya sa Diyos, si Santino ay nagkaroon ng personal na komunikasyon sa Diyos, na tinatawag niyang "bro".

Sa unang tingin ay mapapangiti ka dahil isang himala ang mga pangyayari na maaaring sumagot ang Diyos sa isang nilalang o makausap itong parang isang kaibigan.

Kung susuriing mabuti ang lakip na mensahe ng nasabing kuwento ay iisa lang ang iyong mababasa rito--na ang Diyos ay nasa ating tabi at makikinig sa atin kung tayo ay lalapit sa KANYA.

Bilang isang Muslim, ang konsepto ng aking pananampalataya ay mula sa puso at naniniwala akong ang "Allah" ay laging bukas ang KANYANG pinto sa mga naniniwala sa KANYA.

Bagama't kristiyanismo ang nakalarawan sa buong kuwento, sa isang may malawak na pag-iisip, maaari nitong ituring na ang pagpapatibay ng pananampalataya sa Diyos ay dapat na panatilihin sa puso at isip sa panahon ng pagsubok maging ikaw may ay isang Muslim o Kristiyano.

Salungat ang kuwentong ito sa "Atheism" o ang hindi paniniwala sa Diyos. Isang bagay na hindi dapat umiral sa puso at isip ng sino man dahil lahat ng bagay dito sa mundo ay iisa lang ang pinagmulan-- ang pananampalataya na may Diyos na makapangyarihan na tanging gabay sa tama at makatuwiran.

May isang kabanata sa soap opera na ito na nagpakita na ang mga "makasalanan" na pari sa kani-kanilang mga nakaraan ay lubusang nagbago at tinahak ang daan ng kabutihan dahil sa kanilang paniniwala sa Diyos.

Ang isang mahalagang aral sa kuwento ng "May Bukas Pa" ay ang hindi pagiging mapanghusga sa isang makasalanan kung hindi ang pag-unawa sa kahinaan ng tao at paniniwala na may kakayahan itong magbago. Pinagtitibay rin ng mensahe sa soap opera ang pananampalataya sa Diyos sa paraan ng pagiging makatao at mapagmahal sa kapwa.

Madaling sabihin pero mahirap gawin para sa mga hindi naniniwala sa likas na kabutihan ng tao.


Larawan:Mula rito.

No comments: