FOREWORD FROM THE AUTHOR

I describe myself as a Muslim Activist, but more on the transformational context. I hate war or any form of violent act done against my person, loved ones, friends and helpless people by those who use their political power for terrorism. I write for peace and I shall always initiate any form of positive transformation in my own social, cultural and political milieu.

Ako po ay isang manunulat ng katotohanan at kapayapaan. Hangad ko po na maiugnay ang aking diwa sa positibong pamamaraan. Lahat po ng artikulong nababasa ninyo dito sa aking blog ay mga orihinal kong katha at ipinagbabawal ko ang pagkopya at paggamit ng mga ito ng walang PERMISO mula sa akin. ALL RIGHTS RESERVED.

PAUNAWA: Lahat ng patalastas (advertisements) na nakasaad sa blog na ito ay mula sa Googles.

Popular Posts

Sunday, May 3, 2009

Ang Swine Flu

Ito ay isang uri ng sakit na mula sa baboy na naikakalat sa mga tao. Isang panibagong tuklas ng medisina na nagdulot ng pagkatakot sa mga mamamayan sa buong mundo.

Ang unang naging biktima ng sakit na ito ay mula sa bansang Mexico at lumalaganap na ang nabibiktima nito. May mga naiulat ng namatay sanhi rito.

Narito ang kadagdagang kaalaman ukol dito.

Tumungo sa pahinang ito.

No comments: