FOREWORD FROM THE AUTHOR

I describe myself as a Muslim Activist, but more on the transformational context. I hate war or any form of violent act done against my person, loved ones, friends and helpless people by those who use their political power for terrorism. I write for peace and I shall always initiate any form of positive transformation in my own social, cultural and political milieu.

Ako po ay isang manunulat ng katotohanan at kapayapaan. Hangad ko po na maiugnay ang aking diwa sa positibong pamamaraan. Lahat po ng artikulong nababasa ninyo dito sa aking blog ay mga orihinal kong katha at ipinagbabawal ko ang pagkopya at paggamit ng mga ito ng walang PERMISO mula sa akin. ALL RIGHTS RESERVED.

PAUNAWA: Lahat ng patalastas (advertisements) na nakasaad sa blog na ito ay mula sa Googles.

Popular Posts

Friday, June 19, 2009

Pagbabago?

Pagbabago ang sigaw ng karamihan. Sila naman ay dininig ng mga nanunungkulan, kaya't hayan meron ng CON-ASS. Sa maikling salita, ang panawagan sa pagbabago ay salungat sa kahulugan ng bawat sektor. Bakit nga ba lubhang napakahirap pag-isahin ang tunay na diwa ng pagbabago? Bakit kinakailangan pang bawa't sektor ay may sari-sariling interpretasyon.

Ayon sa may mga kredibilidad na opinyon, IISA lamang daw ang dapat na magpatupad ng iisang diwa ng pagbabago upang maisaayos ang lagay ng bansang Pilipinas. Ito daw ay ang mga nanunungkulan sa pamahalaan. Subali't hindi ba ninyo napapansin na mas marami ang awayan at sisihan kesa sa pagkilos ng solido at totoo tungo sa salitang pagbabago. Ano ba ang ugat ng kinakailangan tukuyin upang higit na maintindihan ng nakararami ang hakbang tungo sa diwang ito?

Nais kong marinig ang iyong opinyon. Tuloy sa aking blog at ihayag ang iyong saloobin.

No comments: