FOREWORD FROM THE AUTHOR

I describe myself as a Muslim Activist, but more on the transformational context. I hate war or any form of violent act done against my person, loved ones, friends and helpless people by those who use their political power for terrorism. I write for peace and I shall always initiate any form of positive transformation in my own social, cultural and political milieu.

Ako po ay isang manunulat ng katotohanan at kapayapaan. Hangad ko po na maiugnay ang aking diwa sa positibong pamamaraan. Lahat po ng artikulong nababasa ninyo dito sa aking blog ay mga orihinal kong katha at ipinagbabawal ko ang pagkopya at paggamit ng mga ito ng walang PERMISO mula sa akin. ALL RIGHTS RESERVED.

PAUNAWA: Lahat ng patalastas (advertisements) na nakasaad sa blog na ito ay mula sa Googles.

Popular Posts

Sunday, November 22, 2009

Pagmamahal Na Totoo?


Maraming nagsasabi na maganda ako, minsan parang bola, minsan naman naniniwala ako. Marami kasing pamantayan ang ganda ng bawa't tao, at lalu't-lalo na ngayon na nabibili ang ganda dulot ng siyensya. Mas dama ko ang katotohanan sa isang matapat na tao kesa sa isang mapanlinlang na ngiti.

Hindi ko iniiwasan ang magmahal at mahalin. Sa isang pagbalik tanaw sa nakaraan, natuto rin akong magmahal at lagi naman akong totoo..subali't hindi ko kinakailangang tanggapin at mabuhay sa kasinungalingan at panlilinlang.

Lagi akong handang mag-paubaya at magparaya. Para sa akin, ang tipo ng pagmamahal na dapat ipaglaban ay isang pagmamahal na walang pagkukunwari at panloloko. Mahirap mahalin ang isang taong sinungaling. Para sa akin, gaano man kapangit ang katotohanan, kaya kong tanggapin at harapin ito. Ayaw ko sa mga taong hindi totoo.

Hindi ako perpekto, pero kaya kong maging higit pa sa kaya ko para sa taong mahal ko. Kaya kong ipaglaban at manindigan sa taong karapat-dapat. Pero heto na naman ang katanungan: sino ba ang karapat-dapat sa akin? Ang totoo..ang totoong tao.

Pakiusap lamang sa mga lalaking nais maging bahagi ng buhay ko. Tama na ang bola. Hindi mo ako makukuha sa magagandang salita. Mas naniniwala ako sa katapatan at kalinisan ng puso. Iyan ang isang salita na kaya kong panindigan.

No comments: