FOREWORD FROM THE AUTHOR

I describe myself as a Muslim Activist, but more on the transformational context. I hate war or any form of violent act done against my person, loved ones, friends and helpless people by those who use their political power for terrorism. I write for peace and I shall always initiate any form of positive transformation in my own social, cultural and political milieu.

Ako po ay isang manunulat ng katotohanan at kapayapaan. Hangad ko po na maiugnay ang aking diwa sa positibong pamamaraan. Lahat po ng artikulong nababasa ninyo dito sa aking blog ay mga orihinal kong katha at ipinagbabawal ko ang pagkopya at paggamit ng mga ito ng walang PERMISO mula sa akin. ALL RIGHTS RESERVED.

PAUNAWA: Lahat ng patalastas (advertisements) na nakasaad sa blog na ito ay mula sa Googles.

Popular Posts

Tuesday, June 8, 2010

Isang Responsibilidad, Higit sa Karangalan


By Princess Maleiha Bajunaid Candao


Isang malaking bahagi po ng aking ugat ay mula sa dugo ng isang tao na pinagmulan ng aking buhay, kung saan ang aking ninuno ay mula sa kanya. Siya po ay walang iba kundi ang lolo ng lolo ko, Si Sultan Muhammad Dipatuan Kudarat. Siya po ay mula sa dugo ng aking ama.

Mula sa aking ina, akay nito ang ugat ni Shariff Kabunsuan mula sa Hadralmouth, sa Yemen.

Ang aking pong ina na si BAI SAADA BAJUNAID CANDAO ay mula sa lahi ng Kindah Kingdom.

Hindi ko po nilalahad ito upang ipagmalaki ang aking bughaw na dugo mula sa mga magulang ko, kundi upang bigyang halaga ang dugo na dumadaloy sa aking kalamnan.

Pasasalamat sa aking kinamulatang prinsipyo at daan ng buhay.

Ito po ang aking kahapon at kinabukasan. Kapalaran na hindi hiningi ng pagkakataon kundi kaloob ng dakilang Maykapal. Ito ay isang responsibilidad higit sa karangalan.

Payak po ang aking pagkatao sa maraming bagay. Hindi po prinsesa ang pamamaraan ng aking pamumuhay. Hindi po ako nakaupo sa ginto o napakayaman sa pananaw ng iba.

Hindi po iyan ang sukatan ng dugong bughaw. Ang tunay na sukatan ng pagkatao ng kahit sinong nilalang, may dugong bughaw man o wala ay pagiging makatao. May makatuwiran at makabuluhan na alay sa mundong ito.

Hindi po ako ang prinsesa na mapili ng kaibigan o mapagmataas sa lahat ng bagay.

Ako po ay kaibigan ng kahit sino, Muslim man O kristiyano, dahil dinadakila ko po ang kapayapaan at pagkakaisa sa aking puso.

Ang desisyon na ilabas ko po ang katotohanan sa aking pagkatao ay upang bigyan ng pagpupugay ang aking ugat, at marahil dahil sa nag-uumapoy sa aking dibdib na nagnanais ng pagbabago na lantad sa aking harapan.

Marahil ang apoy na iyan ang pamana ng aking lahi upang tumulong sa isang positibong pamamaraan ng pakikibaka sa buhay. Isang paghahangad na mananatili sa aking kaluluwa...isang panata at pangako sa aking mga mahal na ninuno.

Maraming salamat kaibigan sa iyong panahon. Samahan mo sana ako sa aking adbokasiya tungo sa kapayapaan. Tungo sa pagkakaisa at pagsulong ng pagmamahal sa lahat ng tao saan mang bahagi ng mundo... kahit saan man makarating ang awit ng aking puso.


No comments: