FOREWORD FROM THE AUTHOR

I describe myself as a Muslim Activist, but more on the transformational context. I hate war or any form of violent act done against my person, loved ones, friends and helpless people by those who use their political power for terrorism. I write for peace and I shall always initiate any form of positive transformation in my own social, cultural and political milieu.

Ako po ay isang manunulat ng katotohanan at kapayapaan. Hangad ko po na maiugnay ang aking diwa sa positibong pamamaraan. Lahat po ng artikulong nababasa ninyo dito sa aking blog ay mga orihinal kong katha at ipinagbabawal ko ang pagkopya at paggamit ng mga ito ng walang PERMISO mula sa akin. ALL RIGHTS RESERVED.

PAUNAWA: Lahat ng patalastas (advertisements) na nakasaad sa blog na ito ay mula sa Googles.

Popular Posts

Monday, April 9, 2012

Babae, sino ka ba?

Babae, sino ka ba?

Saan ka ba pupunta at saan ka nanggaling? Dapat bang ilagay ka sa iisang kahon o dapat bang suriin ng malalim ang pagkatao mo?

May karapatan kang magsalita at lumaban. May karapatan kang manindigan at umalpas sa isang sistemang mapang-api at mapang-husga.

Babae ako at may karapatan. Lalaban ako kapag kinakailangan.


(Larawan: Princess Maleiha Bajunaid Candao)

No comments: