FOREWORD FROM THE AUTHOR

I describe myself as a Muslim Activist, but more on the transformational context. I hate war or any form of violent act done against my person, loved ones, friends and helpless people by those who use their political power for terrorism. I write for peace and I shall always initiate any form of positive transformation in my own social, cultural and political milieu.

Ako po ay isang manunulat ng katotohanan at kapayapaan. Hangad ko po na maiugnay ang aking diwa sa positibong pamamaraan. Lahat po ng artikulong nababasa ninyo dito sa aking blog ay mga orihinal kong katha at ipinagbabawal ko ang pagkopya at paggamit ng mga ito ng walang PERMISO mula sa akin. ALL RIGHTS RESERVED.

PAUNAWA: Lahat ng patalastas (advertisements) na nakasaad sa blog na ito ay mula sa Googles.

Popular Posts

Thursday, May 3, 2012

Ang Mga Bangsamoro Muslims


Ginakit, a photo by Princess of Truth and Peace on Flickr.
Pakiusap po na sundan ninyo ang susunod na link ukol sa aking artikulo, The Bangsamoro Muslims.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=423650480979559&set=a.423686627642611.106644.147465571931386&type=1&theater

Salamat po.

No comments: