FOREWORD FROM THE AUTHOR

I describe myself as a Muslim Activist, but more on the transformational context. I hate war or any form of violent act done against my person, loved ones, friends and helpless people by those who use their political power for terrorism. I write for peace and I shall always initiate any form of positive transformation in my own social, cultural and political milieu.

Ako po ay isang manunulat ng katotohanan at kapayapaan. Hangad ko po na maiugnay ang aking diwa sa positibong pamamaraan. Lahat po ng artikulong nababasa ninyo dito sa aking blog ay mga orihinal kong katha at ipinagbabawal ko ang pagkopya at paggamit ng mga ito ng walang PERMISO mula sa akin. ALL RIGHTS RESERVED.

PAUNAWA: Lahat ng patalastas (advertisements) na nakasaad sa blog na ito ay mula sa Googles.

Popular Posts

Sunday, March 1, 2009

Nasaan na si Pedro Penduko?

Nasaan na si Pedro Penduko? Batid nating lahat na si Pedro penduko ay isang simbolismo ng hustisya na maituturing nating mabigat na pangangailangan ng bawa't mamamayang Pilipino.

Si Pedro Penduko ay mula sa mapagkathang isip ni Francisco V. Coching na unang pinakilala nito ang katauhan ni Penduko sa Liwayway Magazine. Si Penduko ay isang bayaning pinoy na mababasa sa mga libro at komiks at mapapanood sa telebsiyon at mga sinehan.

Ang tanging nakakaaliw sa konsepto ng "Pedro Penduko" ay ang karuwagan sa karakter nito nguni't handa naman siyang lumaban sa may masasamang kalooban.

Siya ay may hawak na anting-anting o (amulet) na nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa kanya. Nagpapahiwatig lamang ba ito na ang katapangan ni Pedro ay wala sa kanyang pagkatao dahil umaasa lamang ito sa nasabing anting-anting?

Kung ating susuriin ang mensahe ng karakter na akda ni Conching, makikita natin na hindi handlang ang karuwagan sa pagkamit ng hustisya. Sa isang banda, dapat rin nating ipaglaban ang kabutihan na hindi umaasa sa isang anting-anting sapagkat't ito ay mula sa labas ng ating pagkatao.

Batid nating lahat na ang pinakamahalagang agimat na kinakailangan nating dalhin sa ating mga puso at isip ay ang taimtim na pananampalataya sa Maykapal upang tayo ay Kanyang gabayan sa tama at kabutihan.Larawan:Mula rito

2 comments:

sol soƱab said...

panalo ang pagkakapaliwanag mo dito...malinis at tama sa tema ng mambabasa.pagpatuloy mo ito at nakaktulong ka sa kapwa mo.ika nga anu mang unos o bagyo ang dumating sa atin kung tayoy mang lulupaypay lamang at kulang sa panalangin mabubuwag ang anu mang iyong hangarin lalot wala ka sa kawan ng Poong Maykapal.

BAI MALEIHA B. CANDAO said...

Salamat sa inspirasyon,kabayan! :-)