Skip to main content

Kababalaghan
Naniniwala po ba kayo sa kababalaghan? Totoo kaya ito o bahagi lamang ng malikot na imahinasyon ng mga manunulat sa komiks o sa mga nakatatakot na palabas sa telebisyon. Maaaring salungat ang isasagot ko sa iyong inaasahan.

Maaaring ang aking opinyon ay tugma sa mga nababasa mo sa komiks, libro o pahayagan at napapanood sa telebisyon. Opo, ako ay naniniwala sa kababalaghan.

Marami po kasing mga kababalaghan dito sa mundo na mahirap ipaliwanag ng siyensiya. May mga kuwentong kathang-isip lamang, meron naman totoo. Ito ay nagpapakita na bukod sa ating mga tao na nilikha ng Diyos, ay meron ding mga nilalang na sadyang nilikha upang subukan ang tatag ng ating pananampalataya.

Sa relihiyon na Islam ay kinikilala nito ang mga nilalang na tinatawag na "Jinn".

Sadyang nilikha sila ni Allah na parang mga tao rin. Meron silang pamilya at nagkakagusto rin sila sa mga tao. Subali't sila ay nilikha mula sa apoy kaya karamihan sa kanila ay mapusok at laging may nagagawang mali sa pamantasan ng Islam.

Ang mga Jinn ay may kapangyarihan na mag-anyong hayop o tao depende sa kanilang kagustuhan. Layon ng karamihan sa kanila ay linlangin ang mga totoong nananampalataya sa Islam upang papaniwalain na may higit pang makapangyarihan kesa kay Allah.

Noong panahon ni Propeta Mohammad, ay marami ding "Jinn" na napalibot sa kanya. Subali't lahat ng mga ito ay nagawa niyang gawing Muslim.

Kung palalawakin ko po ang usaping ito, ay pag-aralan nating suriin na ang bawa't isa po sa atin ay may kabutihan at kasamaan na pinagsanib sa ating bawa't pagkatao.

Kahit ano pa man ang iyong relihiyon ay may posibilidad na mangibabaw ang pagiging masama sa ating pag-iisip at mga kilos.

Natatandaan mo ba ang teorya ni Sigmund Freud, tungkol sa id, ego at superego ng bawa't isa sa atin na naglalaban sa ating mga pagkatao? Ayon kay Freud ay likas na makasarili ang "id" nguni't dahil kay "super ego" ay nagagawa nitong maisaayos ang buong pagkatao ng isang nilalang. Binabalanse ng super-ego ang mga maling pag-iisip o pagnanasa na hindi tama.

Isipin mo na lamang na ang "kababalaghan" ay nagaganap sa araw-araw subali't dahil sa iyong taimtim na pananalampalataya sa Diyos, maging ano man ang iyong relihiyon, ay matagumpay mo itong nahaharap at napipigilan.

Maging makatao, maka-Diyos at mapagkumbaba. Iyan ang mga kalaban ng kasamaan.

Comments

Popular posts from this blog

Maria Makiling

Marami sa atin ang naniniwala sa mga diwata. Isang pamana mula sa mga matatanda na nagsisilbing gabay upang itama ang isang mali.

Ang paglalahad na tumutukoy sa mga diwata, tulad ng Alamat ni Maria Makiling ay isang uri ng pananalamin upang hikayatin ang pagsusuri sa kalooban ng bawa't mamayan.

Ayon sa alamat, si Maria Makiling ay isang lambana na naninirahan sa bundok ng Makiling sa Laguna, dito sa Pilipinas. Si Makiling ang pinakatanyag na diwata sa kasaysayan ng mga alamat sa Pilipinas.

Bukod dito, may mga nakasaad din sa mga alamat na may diwata na nangangalang Maria Sinukuan na natatagpuan sa bundok ng Arayat sa Pampanga at si Maria Cacao na mula naman sa bundok Lantoy sa Cebu.

Si Maria Makiling ang bantay ng bundok Makiling upang protektahan ang mga natural na yaman nito. Siya ay kalaban ng mga tao na kinakamkam ang kalikasan upang yumaman mula rito. Galit siya sa mga taong walang awang pinuputol ang mga kakahuyan sa kagubatan at nilalapastangan ang yaman ng kalikasan upan…

Nasaan na si Pedro Penduko?

\

Nasaan na si Pedro Penduko? Batid nating lahat na si Pedro penduko ay isang simbolismong hustisya na maituturing nating mabigat na pangangailangan ng bawa't mamamayang Pilipino.

Si Pedro Penduko ay mula sa mapagkathang isip ni Francisco V. Coching na unang pinakilala nito ang katauhan ni Penduko sa Liwayway Magazine. Si Penduko ay isang bayaning pinoy na mababasa sa mga libro at komiks at mapapanood sa telebsiyon at mga sinehan.

Ang tanging nakakaaliw sa konsepto ng "Pedro Penduko" ay ang karuwagan sa karakter nito nguni't handa naman siyang lumaban sa may masasamang kalooban.

Siya ay may hawak na anting-anting o (amulet) na nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa kanya. Nagpapahiwatig lamang ba ito na ang katapangan ni Pedro ay wala sa kanyang pagkatao dahil umaasa lamang ito sa nasabing anting-anting?

Kung ating susuriin ang mensahe ng karakter na akda ni Conching, makikita natin na hindi handlang ang karuwagan sa pagkamit ng hustisya. Sa isang banda, dapat rin na…

Para sa iyo Presidente Noynoy Aquino

Marahil ay hindi na ninyo ako matandaan. Pero ako po ay nanawagan noon sa inyo ukol sa kapayapaan ng nakaraang taon.
Marahil ay sanay na kayo sa mga sulat ukol sa kapayapaan. Nakabibingi nga naman ang sigaw ng kapayapaan. Nagpapakita lamang na ang karapatan para sa katahimakan at walang madugong himagsikan ay hindi kailanman dapat talikdan.
Ako po ay isang simpleng mamamayang Muslim na kailanman ay hindi naghangad ng posisyon sa inyong pamahalaan. Hindi po ako mapulitikang tao nguni't ako po ay handang humakbang para sa tama at positibong pagbabago ng nakararami. Ayaw ko rin pong masangkot sa ma-padrinong kalakalan kaya't ang pagigiging makapangyarihan ay ipanauubaya ko na po sa mga taong marunong maglaro at magbayad magkamal lamang ng puwesto sa gobyerno.
Alam ko po kung saan ako nanggaling. Alam ko po ang ugat ko. Ang tanging pamana sa akin ng aking mga ninuno ay ang ipaglaban ang karapatan ng mg kapatid kong Muslim. Hindi po Maguindanao Kris ang hawak ko. Ang aking instrumento…