FOREWORD FROM THE AUTHOR

I describe myself as a Muslim Activist, but more on the transformational context. I hate war or any form of violent act done against my person, loved ones, friends and helpless people by those who use their political power for terrorism. I write for peace and I shall always initiate any form of positive transformation in my own social, cultural and political milieu.

Ako po ay isang manunulat ng katotohanan at kapayapaan. Hangad ko po na maiugnay ang aking diwa sa positibong pamamaraan. Lahat po ng artikulong nababasa ninyo dito sa aking blog ay mga orihinal kong katha at ipinagbabawal ko ang pagkopya at paggamit ng mga ito ng walang PERMISO mula sa akin. ALL RIGHTS RESERVED.

PAUNAWA: Lahat ng patalastas (advertisements) na nakasaad sa blog na ito ay mula sa Googles.

Popular Posts

Tuesday, March 17, 2009

Ander de SayaAnder ka daw?
masama ba?
Tao nga naman
Makitid ang isip!
Masunurin na asawa
Akala kinakawawa


Mapagmahal sila
Maingat sa salita
Mapag-arugang kilos
Tanda ng respeto
Sa asawang mahal

Totoong lalaki
ang mapagkumbaba
Mahinahon sa kilos
Pino at hindi gasgas
Iniaalay ang puso
sa asawang giliw
sunod-sunuran man
tanda ng pagmamahal

No comments: