Skip to main content

Maganda ka ba?

Ano ba ang konsepto mo ng ganda? Matangos na ilong, makinis at maputing balat at mala-gitarang hugis ng katawan? 

Napapalingon ba ang mga lalaki o humahaba ang leeg sa kahahabol ng tingin sa iyo? 

Madalas ka bang maligawan o di kaya ay nagugustuhan ng mga kaibigan mo at hindi nila kayang maging kaibigan mo lang? OO ba? Hmm, maganda ka nga at kaakit-akit pa.


Malinis ba ang kalooban mo? 

Naiinggit ka ba sa mas maganda sa iyo? 

Gusto mo bang meron ka rin tulad ng pag-aari ng iba? 

Gusto mo bang lagi kang lamang sa iba, sa damit, sapatos, bag at mga iba pang layaw ng katawan? 

Ikaw ba iyong tipo na sarili muna bago ang iba?  

OO ba? Hmmm, maganda ka nga ba?

Totoo ka ba o madalas kang nagkukunwari sa harap ng iba? 

Madalas ka bang ngumingiti subali't kapag nakatalikod ang iba ay nagkakalat ka ng masasamang salita ukol sa kanila? 

Bolera ka ba? Lagi kang nagsasabi ng hindi totoo para mabilog mo lang ang ulo ng iba? Hmmm, maganda ka nga bang talaga?

Matalino ka ba? Maaaring oo, pero hindi ka totoo. 

Kaakit-akit ka nga, maaaring totoo pero hindi ka mabait.

Sa aking palagay ay hindi ka maganda.

Comments

Ang tunay na kagandahan ay nasa puso, nasa kalooban. Tatanda at papangit din ang panlabas na kaanyuan ng tao pero hindi ang kagandahan ng kanyang kalooban. Ito ay lalong sumisidhi sa pagdaan ng panahon. Mawala man siya ay mananatili ang kanyang kagandahan sa isipan ng mga nakakikilala sa kanya. Thanks for the provoking post. God bless you always.
Tama ka Mel.Nasa kagandahan ng pagkatao ang tunay na diwa ng pagiging "maganda".

Popular posts from this blog

Maria Makiling

Marami sa atin ang naniniwala sa mga diwata. Isang pamana mula sa mga matatanda na nagsisilbing gabay upang itama ang isang mali.

Ang paglalahad na tumutukoy sa mga diwata, tulad ng Alamat ni Maria Makiling ay isang uri ng pananalamin upang hikayatin ang pagsusuri sa kalooban ng bawa't mamayan.

Ayon sa alamat, si Maria Makiling ay isang lambana na naninirahan sa bundok ng Makiling sa Laguna, dito sa Pilipinas. Si Makiling ang pinakatanyag na diwata sa kasaysayan ng mga alamat sa Pilipinas.

Bukod dito, may mga nakasaad din sa mga alamat na may diwata na nangangalang Maria Sinukuan na natatagpuan sa bundok ng Arayat sa Pampanga at si Maria Cacao na mula naman sa bundok Lantoy sa Cebu.

Si Maria Makiling ang bantay ng bundok Makiling upang protektahan ang mga natural na yaman nito. Siya ay kalaban ng mga tao na kinakamkam ang kalikasan upang yumaman mula rito. Galit siya sa mga taong walang awang pinuputol ang mga kakahuyan sa kagubatan at nilalapastangan ang yaman ng kalikasan upan…

Nasaan na si Pedro Penduko?

\

Nasaan na si Pedro Penduko? Batid nating lahat na si Pedro penduko ay isang simbolismong hustisya na maituturing nating mabigat na pangangailangan ng bawa't mamamayang Pilipino.

Si Pedro Penduko ay mula sa mapagkathang isip ni Francisco V. Coching na unang pinakilala nito ang katauhan ni Penduko sa Liwayway Magazine. Si Penduko ay isang bayaning pinoy na mababasa sa mga libro at komiks at mapapanood sa telebsiyon at mga sinehan.

Ang tanging nakakaaliw sa konsepto ng "Pedro Penduko" ay ang karuwagan sa karakter nito nguni't handa naman siyang lumaban sa may masasamang kalooban.

Siya ay may hawak na anting-anting o (amulet) na nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa kanya. Nagpapahiwatig lamang ba ito na ang katapangan ni Pedro ay wala sa kanyang pagkatao dahil umaasa lamang ito sa nasabing anting-anting?

Kung ating susuriin ang mensahe ng karakter na akda ni Conching, makikita natin na hindi handlang ang karuwagan sa pagkamit ng hustisya. Sa isang banda, dapat rin na…

Buwayang Kamalayan

Malayang mag-isip si Jose kung ikukumpara sa ibang mga kabataan na tulad niya.

Bakit nga ba tuwing kabataan ang pag-uusapan ay mabilis kumawala ang maling mga argumento tungkol dito. Mapusok at walang direksiyon. Iyan ang karaniwang pag-huhusga sa mga kabataan. Para bang lahat ng matatanda ay tuwid mag-isip at may direksiyon.
Nakakatawa.
Nakakapagod din ang karaniwang mag-isip. Ito ang mga utak na ayaw buksan ang iba pang bahagi ng rason sa kanilang munting daigdig. Mali at muling pagkakamali dahil sa baluktot na argumento.
Ang Jose ng kahapon ay nabuo sa pagsisikap at pagtitiis. Punong-puno ng buhay at malayang kumilos upang tugunin ang layunin. Sa argumento at pamantayan ng iba, mali ang maging aktibista. Mali ang magsalita ng hindi sang-ayon sa batas dahil tatawagin kang makakanan o kalaban ng gobyerno.
Bakit nga ba kapag mali ang pamamaraan ng liderato, subersibo ang tawag sa mga kritiko nito. Bakit may sari-sariling pananaw ang bawa't sektor ng lipunan na nakabase sa interest na…